Kurumsal

Hakkımızda

Seven Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, gelişmiş modern ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de ekolojik dengesini ön planda tutarak gerek insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmelerine imkan tanıyan ve gerekse de, şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak ve bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak amacıyla Avrupa'nın her biri kendi alanında lider birer kuruluş olan firmaları ile elele vererek çevremizin islahı ve ekonomimizin refahı amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 

Bu çalışmalar ana hatları ile, şehir çöplerinin içinde bulunup şimdiye kadar sıradan birer değersiz madde addedilerek heba edilen hurda kağıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet şişeler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller v.s. gibi atıkları modern teknolojilerle organik atıklardan ayırdıktan sonra presleyip balyalayarak ilgili sanayilere birer değerli hammadde olarak geri kazandırmakta ve bu sayede hem tabii kaynaklarımızın azalmasını önlemekte ve hem de bu atıklardan dolayı ortaya çıkan çevre kirliliğine mani olmaktadır. 

Organik atıklardan ise, modern teknolojilerle faydalı bir kompost (suni gübre) elde edilmesi çalışmaları da faaliyet konularımızın içinde bulunmaktadır. 

 Yukarıda ana hatları ile değinilen konuları, Seven Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, her biri konusunda uzman ve ülkemiz dahil dünyanın muhtelif ülkelerinde başarılı referanslara sahip Avrupa'nın değişik ülkelerine ait partnerleri ile gerçekleştirme çalışmaları yapmaktadır ve her birini değerli birer hammadde olarak geri göndermeye ve insanların yaşadıkları çevreleri hurda kirliliğinden kurtarmaya büyük bir azimle devam etmektedir.